Veel gestelde vragen

Zwemlessen algemeen

AquaActief Zwemschool werkt met “spierballen” waarmee uw kind leert om zelf door het water te bewegen. Tijdens de zwemlessen en het Family zwemmen op zondag in Het Kristal verzorgen wij, waar nodig, de drijfmiddelen en “spierballen”. Wij adviseren u de bekende opblaasbare armbandjes aan te schaffen als uw kind nog geen A-diploma heeft en u elders recreatief gaat zwemmen. Het is ook mogelijk om bij ons “spierballen” te kopen, waardoor uw kind gewend raakt aan de materialen die ook gebruikt worden tijdens de zwemlessen. Even een mailtje sturen naar en reserveer een setje (per 4).

In het begin van de zwemperiode kunt u thuis de voetengymnastiek oefenen. In de informatiemap zit een formulier waar dit uitgebreid wordt uitgelegd. Dit is een belangrijk onderdeel van de techniek bij het zwemmen. Alle kinderen leren door veel te herhalen, om uiteindelijk een nieuwe beweging te automatiseren. Hoe meer tijd er dus in het water door gebracht wordt, hoe sneller dit gaat. U kunt komen oefenen op zondag tijdens het Family zwemmen. Het laatste half uur gaat de bodem van het bad naar 2.00 meter en wordt het zeil in het water gehangen, waardoor uw kind ook kan oefenen met duiken. Door zelf met uw kind te gaan zwemmen gaat het traject vaak iets sneller. Zeker wanneer er punten zijn waar uw kind wat moeite mee heeft. Het is ook aan te bevelen om gewoon lekker met uw kind te gaan spelen in een zwembad.

AquaActief zwemschool zal er alles aan doen om uw kind gewoon voor het Nationale zwemdiploma van de NRZ te laten afzwemmen. Voor elk kind is er een individuele leerweg, voor kinderen met beperkingen kijken we samen naar de mogelijkheden en maken we een plan van aanpak. Groepslessen kunnen voor kinderen met een beperking minder goed uitpakken, waardoor hun zwemplezier en progressie kan vertragen. Wij bieden daarom privélessen aan (1 op 1) of in kleine groepen van maximaal vier kinderen, waarin de aandacht vrijwel maximaal op uw kind gericht is. Deze lessen duren een half uur per week. Samen kijken wij naar de meest geschikte oplossing voor uw kind. Wij verzorgen zwemlessen op maat.

Het is erg belangrijk om ook na het behalen van het zwemdiploma regelmatig te blijven zwemmen, zodat uw kind de techniek niet zal verleren. U bent van harte welkom tijdens het Family zwemmen op zondag. We bieden ook een OpFrisCursus aan. Er zijn voldoende mogelijkheden in en rond Apeldoorn om een zwembad te bezoeken. Denk in de zomer aan het Boschbad. Lekker buiten genieten. 

Zowel de kleedruimtes als het zwembad zijn blote voeten zones!
U kunt ook beschermhoesjes over uw schoenen aantrekken of uw eigen slippers aandoen. Laten we samen het zwembad schoon houden!

Voor de zwemlessen

Uw kind kan als het zindelijk is beginnen met de zwemlessen vanaf 4 jaar. U kunt zich al natuurlijk al eerder inschrijven om te voorkomen dat u op een wachtlijst komt te staan. Daarnaast bieden wij u baby- en peutersurvival aan, waar uw kind al op jongere leeftijd watervrij kan worden gemaakt en uw kind direct doorstroomt naar het zwem-ABC zonder op een wachtlijst geplaatst te worden.

Op de website staat een aanmeldingsformulier waar u uw gegevens kunt invullen. 

Afhankelijk van de dag, het tijdstip en de locatie zijn er wachtlijsten voor de zwemlessen. Er zijn lestijden waar bijna geen wachtlijst is.

U kunt zich aanmelden voor een proefles via . Dan wordt een afspraak gemaakt waarbij een docent kijkt in welke niveau uw kind kan instromen. Als er een plek vrij is in een groep van dit niveau, kunt u direct inschrijven. AquaActief zwemt met het zwem-ABC van de NRZ. Kinderen die via een andere diplomalijn les hebben gehad en/of met zwempakjes hebben gezwommen worden in overleg met de ouder/verzorger in een groep geplaatst waardoor zij bij ons op het juiste niveau zwemmen.

Om u de mogelijk te geven om te kijken hoe uw kind het in de zwemles doet hebben wij  iedere eerste zwemles van de maand een kijkles. Tijdens deze les is het mogelijk om het laatste kwartier te kijken naar de vorderingen. Het is geen vrij spelen. U kunt zich voorstellen dat wij helaas geen tijd hebben om u uitgebreid te woord te staan. U kunt altijd mailen naar . U mag foto’s en filmpjes maken, maar enkel van uw eigen kind. Het is niet prettig dat u dit zonder toestemming op social media zet. Tijdens deze zwemles is het ook gekleed zwemmen. 

Kledingeisen

Wij geven zwemlessen op twee locaties:

  1. ‘het Kristal’, Distelvlinderlaan 320, 7323 XB Apeldoorn;
  2. Parc Spelderholt (Hotel),Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen

Voor de allerkleinsten is het mogelijk om bij ons te komen zwemmen vanaf de eerste prik. Voor deze kinderen hebben wij het baby- en peuter survival. Tijdens dit half uurtje wordt uw kind spelenderwijs watervrij gemaakt en leert het samen met u al enkele basisprincipes. Uw kind raakt hierdoor gewend aan het water. Deze speelse vorm van watergewenning kent een methodische leerweg, die aansluit op de lesmethode voor het afzwemmen. Inkie en zijn watervriendjes nemen zowel kind als begeleider mee door basisprincipes van water en speelse vormen van voortbewegen. Vanaf ongeveer 3 jaar gaan ze zonder ouders zwemmen in een klein groepje. Het is natuurlijk altijd goed als u met uw kind naar verschillende zwembaden gaat en samen al zwemmend en spelend het plezier van water beleefd.

Ja, dat is zeker mogelijk. Ook oudere kinderen en volwassenen kunnen bij ons zwemles volgen. Hiervoor kunt u zich gewoon aanmelden via het reguliere aanmeldingsformulier. U wordt dan benaderd om een afspraak te maken waar, met wie en wanneer u komt zwemmen. Zwemles is voor iedereen!

Voor het A-diploma zitten er 8 kinderen in een groep. Voor het B/C diploma zitten er ongeveer 10 kinderen in een groep. Er staat altijd één docent op een groep! Soms loopt er een stagiair mee.

Wanneer u zich inschrijft via het inschrijfformulier kunt u een machtiging geven voor een automatisch incasso voor de zwemlessen, of u kunt ervoor kiezen het zwem-ABC af te kopen. In het geval van een automatisch incasso wordt iedere vier weken een bedrag van vier zwemlessen afgeschreven. In het geval van de afkoop zwem-ABC betaalt u eenmalig (of in maximaal vier termijnen) het gehele bedrag. Let op! Wanneer een les niet afgemeld wordt kan dit resulteren in een ‘boete’ met de hoogte van een lestarief. Op de pagina tarieven staan de actuele tarieven en voorwaarden voor beide opties.

Tijdens de zwemlessen

Bij de oproep om te komen zwemmen, heeft u inloggegevens gekregen (48 uur geldig!). Hier kunt u naar de persoonlijke pagina (www.aquaactief.nl/lvs) van uw kind, om lessen af te melden en in te halen. Ook bent u zo altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind.

Bent u de inloggegevens vergeten? Als u uw mailadres opgeeft, krijgt u een nieuw wachtwoord toegestuurd.

Via het leerlingvolgsysteem (www.aquaactief.nl/lvs) kunt u de voortgang zien. Wanneer uw kind naar een volgend niveau gaat kunt u dit hier zien.
Wij werken met een beloningssysteem. Uw kind krijgt van de docent een tussendiploma van het niveau dat hij/zij heeft afgesloten (en een melding in het leerlingvolgsysteem!).

Bij de zwemlessen kan uw kind naar een later tijdstip verschuiven bij het wijzigen van niveau. Als er een te groot verschil in niveau zit gaan we zoeken naar een andere dag/tijd. Wanneer er te weinig kinderen in een groep zitten gaan we mogelijk kinderen verplaatsen naar een andere dag/tijd. U krijgt hierover altijd een e-mail.

Wanneer u een zwemles minimaal 12 uur van tevoren via het leerlingvolgsysteem (www.aquaactief.nl/lvs) heeft afgemeld krijgt u één inhaal les (geen afmelding via social media, telefoon of email).
Deze les kunt u op een ander moment en op iedere locatie inhalen, mits er plaats is in de groep van hetzelfde niveau. Wij adviseren u de gemiste les zo snel mogelijk in te halen om het zwemproces van uw kind niet te belemmeren. Als u de zwemles niet of niet op tijd heeft afgemeld, dan is er geen inhaaltegoed!

Zorg dat alle inhaaltegoeden op zijn vóór het afzwemmen, anders komen ze te vervallen, inhaallessen worden nooit vergoed aan het einde van de opleiding.

U kunt op de locaties Het Kristal en Parc Spelderholt een les inhalen, mits er plaats is in de groep van hetzelfde niveau. (Het maakt dus niet uit waar U zwemles heeft)
Dit geeft u zelf aan bij het selecteren van een nieuwe les.

Kijk goed welke selectie u maakt, zodat u niet per ongeluk bij de verkeerde locatie/niveau gaat zwemmen en uw kind niet in dit niveau mee kan zwemmen of dat de groep al vol zit. Het is dan namelijk niet mogelijk om mee te doen en u ben uw inhaaltegoed kwijt!

Nee, op officiële feestdagen zijn onze locaties gesloten. Wanneer de zwemles uitvalt om deze reden krijgt u van ons een inhaal les. Wij zijn ook gesloten in de week tussen kerst en oud en nieuw! Ook hier krijgt u een les bijgeschreven.

TIP: gebruik deze inhaaltegoeden voornamelijk in de vakantieperiodes; er zijn dan meer afmeldingen en dus ook meer inhaalmogelijkheden.

Officiële feestdagen zijn:

  • Nieuwjaarsdag
  • Eerste en tweede paasdag
  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Eerste en tweede pinksterdag
  • Eerste en tweede kerstdag
  • Alleen als 5 mei een nationale officiële feestdag is

Ja, tijdens de schoolvakanties gaan de zwemlessen in zwembad Het Kristal gewoon door. In hotel Parc Spelderholt zijn er tijdens de schoolvakanties geen zwemlessen. U kunt uiteraard gewoon op vakantie gaan, maar vergeet uw kind niet af te melden in het leerlingvolgsysteem (www.aquaactief.nl/lvs). In deze periode is het vaak verstandig om afgemelde lessen in te halen. Er zijn juist nu heel veel plekken vrij! Een uitzondering zijn de dagen tussen kerst en oud en nieuw! Dan zijn al onze locaties gesloten. U krijgt hiervoor een inhaalles bijgeschreven.

Dit is niet mogelijk. Deze komen te vervallen zodra uw kind het zwemdiploma heeft behaald. Het is daarom van groot belang dat u de inhaallessen op tijd en regelmatig gebruikt.

Als uw kind ziek is raden wij ten zeerste af om hem/haar te laten zwemmen. Zwemmen vergt veel energie en kan het ongemak verergeren en bevordert daarmee de prestaties niet. Daarnaast is het wegens infectie- en besmettingsgevaar niet toegestaan te zwemmen met koorts, krentenbaard, grote open wonden, en open wonden van waterpokken. Voor meer informatie over de risico’s vragen wij u contact op te nemen met uw eigen huisarts. U kunt uw kind tot 12 uur voor de zwemles afmelden op de persoonlijke pagina van het leerlingvolgsysteem.

Alles over het diploma zwemmen

Dit is per kind verschillend, maar gemiddeld genomen worden er 12 lessen van 45 minuten per niveau gezwommen. Wij werken met 5 niveaus. Dit is bij een onafgebroken periode van zwemlessen, gemiddeld 60 weken. Het landelijke gemiddelde is ongeveer 55 klokuren voor het zwemdiploma A. Let wel dat dit een gemiddelde is! Er zijn nogal eens uitschieters.
Meerdere factoren spelen hier mee: kracht, leerrijpheid, watervrijheid, continuïteit… De lesgevers houden in de gaten als er ergens oponthoud is, maken een plan van aanpak en bespreken deze.

Er worden nieuwe onderdelen getoetst voor het zwemdiploma B, waardoor uw kind gemiddeld 12 tot 15 lessen van 45 minuten nodig zal hebben. Het is o.a. afhankelijk hoe sterk het kind is om afstanden te zwemmen. Het is van belang hoelang het geleden is dat het kind het A diploma heeft gehaald, en bij welke organisatie! Wij zwemmen het zwem-ABC van de NRZ.

Er worden nieuwe onderdelen getoetst voor het zwemdiploma C, waardoor uw kind gemiddeld 12 tot 15 lessen van 45 minuten nodig zal hebben. Dit is afhankelijk van de kracht en het uithoudingsvermogen van het kind.

Tenzij er sprake is van een medische reden is het niet toegestaan het zwemexamen af te leggen met behulp van een zwembril. Om deze reden hebben wij besloten om geen gebruik te maken van een zwembril tijdens de zwemlessen. Wij adviseren u geen gebruik te maken van een zwembril om het proces niet te belemmeren. Dit geldt natuurlijk niet als uw kind brildragend is en met een gewone bril moet zwemmen! Bij de onderwateronderdelen doen ze deze tijdelijk af, zodat ze gewend raken aan het oriënteren onder water. Ze worden voorbereid naar zwemveiligheid, wat betekent dat ze onder water leren te oriënteren. Een kind wat slecht ziet is juist erg gebaat bij het oefenen van dit onderdeel, want grote kans bestaat dat, bij het per ongeluk te water raken, de gewone bril af valt. Als een kind niet heeft geleerd zich onder water te oriënteren, kan het in paniek raken.

Wanneer uw kind volgens de docent voldoet aan alle eisen die worden gesteld voor het desbetreffende diploma waar uw kind voor zwemt wordt hij/zij uitgenodigd voor het proefzwemmen wanneer hij of zij bijna klaar is met niveau vijf. U ontvangt een uitnodiging per e-mail met de exacte datum, tijd en locatie. Wanneer het proefzwemmen goed verloopt wordt uw kind uitgenodigd om te mogen afzwemmen. Hiervoor zult u opnieuw een uitnodiging per mail ontvangen.

Het wenzwemmen is bestemd voor kinderen uit de locatie Parc Spelderholt om er zeker van te zijn dat ze er lichamelijk en geestelijk aan toe zijn om in een “groot” bad te zwemmen. Dit bad voldoet niet aan de afzwemeisen van de NRZ. In het Kristal wordt afgezwommen en dit is een mogelijkheid voor de kinderen om ervaring op te doen. Mogelijk kunnen kinderen anders reageren als ze moeten zwemmen in een ander zwembad. Zij weten dan ook beter wat er van ze verlangd wordt. Het wenzwemmen is een controlepunt of uw kind daadwerkelijk toe is aan niveau 5 of aan het proefzwemmen. U kunt dit proces makkelijker maken door af en toe op zondag met uw kind te gaan Family zwemmen in het Kristal. Dit alles om teleurstellingen te voorkomen.

WPA staat voor Wen-, Proef-, en Afzwemmen. Het wenzwemmen is alleen voor kinderen van niveau vier uit locatie Parc Spelderholt. Het proefzwemmen is voor alle kinderen voor alle diploma’s van alle locaties. Het afzwemmen is voor alle kinderen die het proefzwemmen met een voldoende hebben behaald. Dit systeem hoort bij onze visie om kinderen op een goede manier naar het afzwemmen te begeleiden. Al deze onderdelen worden gegeven in het Kristal in Zuidbroek.

Uw kind moet aan alle eisen voldoen die staan in het Nationale zwem-ABC van de NRZ voor het diploma waar uw kind voor zwemt. U kunt hierover meer informatie vinden op de site www.allesoverzwemles.nl.

Het is een belangrijk en verplicht onderdeel van het afzwemmen. De voornaamste reden is ervoor te zorgen dat uw kind zich veilig naar de kant kan begeven wanneer hij of zij in het water beland. De kans dat uw kind dit overkomt is vele malen groter wanneer hij of zij normale kleding aan heeft, in plaats van badkleding. Het is daarom belangrijk dat uw kind ook zwemvaardig is met kleding aan.

De kledingeisen vindt u op: kleding-eisen

Naast de badkleding dient uw kind kleding te dragen tijdens proef- en afzwemmen. Voor het A-diploma: een T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen, een lange broek, en zwemschoentjes. Voor het B-diploma: een lange broek, shirt met lange mouwen en schoenen. Voor het C-diploma: komt daar nog een regenjas bij.

Het is toegestaan dat de kinderen een jurk dragen, mits deze tot over de knieën reikt. U kunt hierover meer informatie op de achterkant van het niveau diploma in de map of op de afzwemeisen. Leggings of nauwsluitende pyjama broeken zijn niet toegestaan.

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Een kind met het Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water. Als uw kind het zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid op zak heeft is het zwemveilig. U heeft natuurlijk volledige keuzevrijheid wat betreft het aantal zwemdiploma’s voor uw kind. Wij adviseren u alle diploma’s te halen, omdat er bij ieder diploma zwaardere eisen worden gesteld, en uw kind zich hoogstwaarschijnlijk beter kan redden in en om het water in ons waterrijke landje. De waterattracties kunnen tegenwoordig niet hard en snel genoeg. Alleen met C in de zee!!! NRZ

Theoretisch gezien is het mogelijk, maar dit proberen wij zoveel mogelijk terug te dringen door het wen-, oefen-, en proefzwemmen. Uw kind wordt uitgenodigd voor het afzwemmen als de zwemdocent tijdens het proefzwemmen voldoende zekerheid heeft dat het kind het examen zal behalen.