Facebook
home

Privacyverklaring

 

Gepubliceerd:
    15 november 2014
Laatste wijziging:
    15 november 2014

Zwemschool AquaActief respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website (verder genoemd 'de website'). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. Zwemschool AquaActief houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Zwemschool AquaActief gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.
 

Gebruik persoonsgegevens

Zwemschool AquaActief gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor het leerlingvolgsysteem en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich, of uw kind, aanmeldt voor een van de activiteiten van Zwemschool AquaActief, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit ('sessie-cookies'). Een aantal blijft actief ('persistent cookies'). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken.

De website maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Cookies voor Google Analytics:
    deze cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst en door Zwemschool AquaActief gebruikt om te zien wat bezoekers op de website bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookies leggen onder andere vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina's bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies. Google kan de informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google slaat de gegevens op volgens de Amerikaanse regelgeving.


U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser. Klik daarvoor in de menubalk op 'Extra' en dan op ‘Internetopties’ (Internet Explorer) of op 'Extra' en dan op ‘Opties’ (Mozilla Firefox). Voor andere browsers kunt u kijken bij 'Help'.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert Zwemschool AquaActief passende beveiligingsprocedures.

Zwemschool AquaActief bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Gegevens verstrekken aan derden

Zwemschool AquaActief zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. Zwemschool AquaActief is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Uw rechten

U hebt het recht Zwemschool AquaActief te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contact. Zwemschool AquaActief zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u Zwemschool AquaActief verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Zwemschool AquaActief in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Zwemschool AquaActief te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Zwemschool AquaActief ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken via een mailbericht aan Zwemschool AquaActief.