Zwem-ABC

Wat is het zwem-ABC?

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Een kind met het Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water. Maar kinderen blijven kinderen en ouders moeten altijd blijven opletten. Bij open water, maar ook in een zwembad met toezichthouders. Lees meer over het Nationale Zwemdiploma op www.allesoverzwemles.nl. Bent u geïnteresseerd in in onze zwemlesmethode of heeft u vragen, kijk gerust rond op de site of mail naar .

Zwemdiploma A: de basis

Was het voorheen mogelijk om met droge haren het Zwemdiploma A te halen, dat kun je tegenwoordig vergeten. Bij het eerste zwemdiploma wordt er al een stukje onder water gezwommen en zelfs borst-, en rugcrawl wordt aangeleerd. Behalve zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water. Zoals verschillende manieren van in het water gaan, onderwater zwemmen, drijven, watertrappelen en gekleed zwemmen. Tijdens de zwemlessen leren de kinderen alle vaardigheden om zichzelf te kunnen redden in zwembaden. Een kind moet zichzelf kunnen redden als het (per ongeluk) in het water terecht komt.

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Uw kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als hij of zij het volledige Zwem-ABC op zak heeft. Zwemdiploma A is de opstap naar Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC. Met het Zwemdiploma A beheerst uw kind de vaardigheden voor een zwembad zonder attracties. Zwemdiploma A kan gevolgd worden in de vestigingen Zwembad het Kristal en Parc Spelderholt.

Leeftijd

Uw kind kan starten met zwemlessen voor het zwem-ABC vanaf 4 jaar (en zindelijk). De zwemlessen zijn 1 keer per week en duren 45 minuten.

Is uw kind jonger dan 4 jaar dan is er Baby- en peutersurvival. Hier doet uw kind al ervaring op in het water en voelt zich veilig en vertrouwd wanneer het begint met de zwemlessen.

Ons lesplan

AquaActief zwemschool heeft een lesplan ontwikkeld om uw kind zoveel mogelijk begeleiding te bieden in het behalen van diploma A. Wij werken met vijf niveau’s, die ieder worden afgesloten met ons eigen ‘diploma’. U kunt de voortgang van uw kind bijhouden via het leerlingsvolgsysteem. In het eerste niveau wordt er veel aandacht besteed aan het watervrij maken van uw kind en wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Vervolgens richt de aandacht zich op het stapsgewijs aanleren van de vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. In niveau 4 en 5 kunnen de kinderen al zelfstandig zwemmen en komen aan het eind van de groep in aanmerking voor het WPA zwemmen. Op deze manier komen de kinderen goed voorbereid in aanmerking voor het afzwemmen voor diploma A.

Kantsprong
Ring duiken
Borstcrawl
Onder water door het gat zwemmen
Kleding zwemmen

Afzwemmen

Aan het eind van het traject zal uw kind tijdens het afzwemmen laten zien dat het voldoet aan alle eisen van het Nationaal Zwemdiploma A. Natuurlijk mag dit gevierd worden en is het één groot feest voor de kinderen die mogen afzwemmen in zwembad het Kristal. Tijdens het afzwemmen mogen er 4 personen boven de 18 jaar per kind als publiek in de zwemzaal aanwezig zijn. Broertjes en zusjes mogen mee, maar moeten zoveel mogelijk op schoot zitten.

 

Lesrooster Tarieven Inschrijven Afzwemeisen Wen-, proef- en afzwemmen

Zwemdiploma A

Individuele zwemles

Helaas is het voor sommige kinderen niet mogelijk om in een groep zwemles te krijgen. Zo is het voor kinderen met een storing in het autistisch spectrum of met het down-syndroom vaak beter om privé-lessen te volgen. Op deze manier wordt gegarandeerd dat het kind de persoonlijke aandacht en aanpak krijgt die het nodig heeft. Deze zwemlessen duren 30 minuten en hierbij wordt de aandacht zoveel mogelijk aan één kind tegelijk gegeven.

Wij hebben ervaren en geschoolde instructeurs die speciaal voor deze groepen worden ingezet. Het is mogelijk om in een klein groepje (hooguit vier kinderen) of volledig individueel te lessen.

Zwemdiploma B: verder leren

Bij het zwemdiploma B van het Zwem-ABC gaan we weer verder leren. Deze lessen kunnen ook gevolgd worden in alle twee onze vestigingen. De afstanden van de verschillende slagen worden uitgebreid en verder geperfectioneerd. De zwemkracht van uw kind wordt nog beter ontwikkeld. De conditie van uw kind en de techniek van de slagen wordt verder getoetst. De zwemlessen zijn 1 keer per week en duren 45 minuten. Het onderdeel ‘survival’ wordt uitgebreid en er zijn speciale vaardigheden die uw kind wordt aangeleerd. Uw kind weet onverwachtse situaties beter in te schatten en op te lossen en  wordt sterker en daardoor veiliger in het water.

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Uw kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als hij of zij het volledige Zwem-ABC op zak heeft. Zwemdiploma B is de tussenstap naar Zwemdiploma C. Met het Zwemdiploma B beheerst uw kind de vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.

Afzwemmen

Aan het eind van het traject zal uw kind tijdens het afzwemmen laten zien dat het voldoet aan alle eisen van het Nationaal Zwemdiploma B. Natuurlijk mag dit gevierd worden en is het één groot feest voor de kinderen die mogen afzwemmen in zwembad het Kristal. Tijdens het afzwemmen mogen er 4 personen boven de 18 jaar per kind als publiek in de zwemzaal aanwezig zijn. Broertjes en zusjes mogen mee, maar moeten zoveel mogelijk op schoot zitten.

Zwemdiploma B

Zwemdiploma C: de laatste stap

Zwemdiploma C kan alleen gevolgd worden in onze vestiging Zwembad het Kristal.
Bij het diploma C worden de afstanden nog meer uitgebreid, vergroot en geperfectioneerd. De zwemkracht van uw kind wordt nog beter ontwikkeld. De conditie van uw kind en de techniek van de slagen worden verder getoetst. De zwemlessen zijn 1 keer per week en duren 45 minuten. Er worden nieuwe vaardigheden aangeleerd om onverwachtse situaties op te lossen. Uw kind weet zich te redden als het onverwachts te water raakt, langere tijd in het water moet wachten op hulp, en voortbewegen bij verwondingen. Heeft uw kind plezier in het zwemmen en wilt u de zwemvaardigheden nog verder uitbereiden, uw kind kan bij ons ook lessen volgen in zwemvaardigheidsurvival, en snorkelen.

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Uw kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als hij of zij het volledige Zwem-ABC op zak heeft. Met het Zwemdiploma C beheerst uw kind de vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoet uw kind aan het Nationale Norm Zwemveiligheid.

Afzwemmen

Aan het eind van het traject zal uw kind tijdens het afzwemmen laten zien dat het voldoet aan alle eisen van het Nationaal Zwemdiploma C. Natuurlijk mag dit gevierd worden en is het één groot feest voor de kinderen die mogen afzwemmen in zwembad het Kristal. Tijdens het afzwemmen mogen er 4 personen boven de 18 jaar per kind als publiek in de zwemzaal aanwezig zijn. Broertjes en zusjes mogen mee, maar moeten zoveel mogelijk op schoot zitten.

Zwemdiploma C