home

Wen-, Proef- en Afzwemmen

 

Data proef-, en afzwemmen

Proefzwemmen
13 januari 2024 A/B/C
27 januari 2024 A/B
10 februari 2024 A/B/C
24 februari 2024 A/B

Afzwemmen
20 januari 2024 A/B/C
3 februari 2024 A/B
17 februari 2024 A/B/C
2 maart 2024 A/B

WPA staat voor: Wen-, Proef-, en Afzwemmen; het laatste stukje richting het zwemdiploma! Met het WPA-zwemmen willen we de kinderen graag helpen de stap naar het behalen van het zwemdiploma zo klein mogelijk te maken. De zwemdocent van uw kind stuurt een uitnodiging wanneer uw kind daar aan toe is. De uitnodiging voor deze lessen krijgt u via het leerlingvolgsysteem. Deze e-mail wordt uiterlijk 5 dagen voor het WPA zwemmen aan u verstuurd.

Wenzwemmen 
Tijdens deze les leren de kinderen wennen aan het ‘grote bad’, dit doen ze in badkleding. Bij voldoende in de lesonderdelen, gaan ze over naar niveau 5. Het wenzwemmen is bedoeld om te kijken hoe uw kind presteert in het bad met officiële afmetingen. Wanneer uw kind nog moeite heeft met een onderdeel kan hier in niveau 5 nog uitgebreid op geoefend worden! Deze les is onder begeleiding van docenten van AquaActief zwemschool.
U moet voor deze les in het Kristal zelf een inhaalles inboeken via de persoonlijke pagina van uw kind. Heeft u geen inhaalles meer staan, stuur dan een mailtje naar zwemles@aquaactief.nl en wij verhogen uw tegoed. Op deze manier is niemand meer afhankelijk van een speciale datum. U komt zwemmen wanneer het u het beste uitkomt. De aanwezige docent weet dat uw zoon/dochter voor het wenzwemmen komt.
Wij begrijpen best dat u het wenzwemmen graag wilt volgen, maar dat is niet de bedoeling. Heeft u vragen, stuur dan een mailtje naar zwemles@aquaactief.nl.
Als u vanwege het wenzwemmen de reguliere les op deze dag wil laten vervallen moet u deze zelf afmelden via het leerlingvolgsysteem.

Proefzwemmen
Het proefzwemmen is voor alle kinderen uit niveau 5, met kleding, waarbij alle onderdelen voor het afzwemmen worden geoefend. Tijdens het proefzwemmen beoordelen de docenten of uw kind voldoet aan de gestelde eisen van het Zwem-ABC. Wanneer uw kind voldoende heeft gescoord op alle onderdelen wordt hij/zij uitgenodigd voor het eerstvolgende afzwemmoment. Mocht u door omstandigheden niet op de eerstvolgende datum kunnen afzwemmen, dan moet er de volgende keer opnieuw proefzwemmen plaatsvinden. Wanneer uw kind onvoldoende heeft gescoord op één (of meerdere) onderde(e)l(en) zal hij/zij verder gaan met de zwemlessen en wordt door de docent opnieuw uitgenodigd als hij/zij daar aan toe is.

Afzwemmen
Het afzwemmen is voor alle kinderen die tijdens het proefzwemmen hebben aangetoond aan alle eisen te hebben voldaan. Wanneer uw kind opnieuw aan alle eisen van het Zwem-ABC voldoet krijgt hij/zij zijn/haar zwemdiploma! Het afzwemmen is hiermee het officiële toetsmoment voor de Nationale Raad Zwemveiligheid. Door het proefzwemmen proberen wij teleurstelling te voorkomen wanneer de zwemvaardigheid onvoldoende is, maar het behalen van het proefzwemmen is geen garantie voor het behalen van het zwemdiploma.

Hoewel we best begrijpen dat u het Wen-en Proefzwemmen graag wilt volgen, willen we u er op wijzen dat dat niet de bedoeling is. Deze lessen worden zonder ouders of verzorgers  gezwommen, om een rustige situatie te creëren voor de leskinderen. Tijdens het WPA-zwemmen proberen we de eventuele druk op de kinderen zo laag mogelijk te houden. WPA-zwemmen is namelijk ook leuk! Kinderen worden opgehaald en worden ook weer teruggebracht. We nemen graag de tijd met u om zaken door te spreken, maar het mag de eventuele volgende les niet storen.

Bedankt alvast voor uw begrip!