Facebook
home zwemlessen zwem-abc wen-, proef- en afzwemmen

Wen-, Proef- en Afzwemmen

 

Data Wen-, proef-, en afzwemmen

Wen-, en proefzwemmen

9 december 2017
20 januari 2018
17 februari 2018
17 maart 2018
14 april 2018
12 mei 2018
9 juni 2018
7 juli 2018

Afzwemmen

16 december 2017
27 januari 2018
24 februari 2018
24 maart 2018
21 april 2018
19 mei 2018
16 juni 2018
14 juli 2018

WPA staat voor: Wen-, Proef-, en Afzwemmen; het laatste stukje richting het zwemdiploma! Het WPA-zwemmen is speciaal ontwikkeld voor kinderen van de locaties Beekbergen en Ten Tije. Het is best spannend om voor het eerst in een locatie te zwemmen met de officiële afmetingen voor het zwemdiploma. Met het WPA-zwemmen willen we de kinderen graag helpen. De zwemdocent van uw kind stuurt een uitnodiging wanneer uw kind daar aan toe is. De uitnodiging voor deze lessen krijgt u via het leerlingvolgsysteem. Deze e-mail wordt uiterlijk 5 dagen voor het WPA zwemmen aan u verstuurd.

Wenzwemmen
Het wenzwemmen geldt voor kinderen van niveau 4 die normaal zwemmen in de locaties Beekbergen en Ten Tije, en is een aparte zwemles in zwembad het Kristal. Tijdens deze les leren ze wennen aan het ‘grote bad’, dit doen ze in badkleding. Bij voldoende in de lesonderdelen, gaan ze over naar niveau 5. Het wenzwemmen is bedoeld om te kijken hoe uw kind presteert in het bad met officiële afmetingen. Wanneer uw kind nog moeite heeft met een onderdeel kan hier in niveau 5 nog uitgebreid op geoefend worden!

Proefzwemmen
Het proefzwemmen is voor alle kinderen uit niveau 5, met kleding, waarbij alle onderdelen voor het afzwemmen worden geoefend. Tijdens het proefzwemmen beoordelen de docenten of uw kind voldoet aan de gestelde eisen van het Zwem-ABC. Wanneer uw kind voldoende heeft gescoord op alle onderdelen wordt hij/zij uitgenodigd voor het afzwemmen. Wanneer uw kind onvoldoende heeft gescoord op één (of meerdere) onderde(e)l(en) zal hij/zij verder gaan met de zwemlessen en wordt door de docent opnieuw uitgenodigd als hij/zij daar aan toe is. 

Afzwemmen
Het afzwemmen is voor alle kinderen die tijdens het proefzwemmen hebben aangetoond aan alle eisen te hebben voldaan. Wanneer uw kind opnieuw aan alle eisen van het Zwem-ABC voldoet krijgt hij/zij zijn/haar zwemdiploma! Het afzwemmen is hiermee het officiële toetsmoment voor de Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Door het proefzwemmen proberen wij teleurstelling te voorkomen wanneer de zwemvaardigheid onvoldoende is, maar het behalen van het proefzwemmen is geen garantie voor het behalen van het zwemdiploma.

Hoewel we best begrijpen dat u deze lessen graag wil volgen, willen we u er op wijzen dat dat niet de bedoeling is. Deze lessen worden zonder ouders of verzorgers  gezwommen, om een rustige situatie te creëren voor de leskinderen. Tijdens het WPA-zwemmen proberen we de eventuele druk op de kinderen zo laag mogelijk te houden. WPA-zwemmen is namelijk ook leuk! Kinderen worden opgehaald en worden ook weer teruggebracht. We nemen graag de tijd met u om zaken door te spreken, maar het mag de eventuele volgende les niet storen.

Bedankt alvast voor uw begrip!