Gedragscode

De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationale Raad Zwemveiligheid. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.

De Gedragscode Zwembranche is het resultaat van de inspanningen van een samenwerkingsverband bestaande uit zwemonderwijzers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties RECRON en VSG, sportbond KNZB, particuliere zwemscholen en Abvakabo FNV als vertegenwoordiger van de werknemers in de zwembranche.

Download de Gedragscode Zwembranche. Kijk ook op www.gedragscodezwembranche.nl.

‘Zwemsportief’ als onderdeel van het actieplan ‘Samen op Weg naar een Veilig Sportklimaat’

Een paar jaar geleden heeft het Ministerie van VWS het actieplan: ‘Samen op Weg naar een Veilig Sportklimaat (VSK)’ gelanceerd dat gericht is op het creëren van een veiliger sportklimaat waarbij iedereen met plezier kan sporten zonder last te hebben van intimidatie of geweld. Tot op heden werd dit project per tak van sport opgepakt. Binnen het kader van dit actieplan is het idee ontstaan om met de gehele zwembranche de handen ineen te slaan om ongewenst gedrag binnen zwembaden aan te pakken. Hiervoor is, met subsidie van VWS in 2015 het plan ‘Zwemsportief’ opgezet.

Binnen ‘Zwemsportief’ werken de volgende partijen samen: Nationale Raad Zwemveiligheid, KNZB, LACO, Sportfondsen, Optisport, RECRON, NOB, Reddingsbrigade Nederland, NCS en FNV Publiek Belang. Het programma ‘Zwemsportief’ is een aanvulling op de Gedragscode Zwembranche. De Gedragscode Zwembranche kijkt met name naar gedrag van de professionals. Het programma ‘Zwemsportief’ kijkt ook naar gedrag van ouders, jongeren, bezoekers en sporters.

Alle medewerkers van zwemschool AquaActief hebben de gedragscode ondertekend.